अंतर्निहित सम्पत्ति राइट्स

बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको सम्भावित उल्लंघनको बारेमा कुनै चिन्ता वा गुनासो भएको खण्डमा, कृपया उल्ल .्घन भएको आरोप लगाइएको अधिकार र आरोपी उत्पादन (हरू) को साथ विशिष्टताका साथ पहिचान गर्न तलको फारम भर्नुहोस्।

[संपर्क-फारम-7 404 "फेला परेन"]