INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको सम्भावित उल्लंघनको बारेमा कुनै चिन्ता वा गुनासो भएको खण्डमा, कृपया उल्ल .्घन भएको आरोप लगाइएको अधिकार र आरोपी उत्पादन (हरू) को साथ विशिष्टताका साथ पहिचान गर्न तलको फारम भर्नुहोस्।

 

[wpforms id = "२359000२ ″]